Το ερευνητικό κέντρο CARDET διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πολιτική και πράξη, από το τοπικό στο παγκόσμιο», στις 22 Νοεμβρίου 2013, 9:00-11:00, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αμφιθέατρο UNESCO).

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, η αναπτυξιακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υπουργείο Εξωτερικών) και ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο (Προεδρικός Επίτροπος ΜΚΟ και Εθελοντισμού και οργανισμός World Vision). Το σεμινάριο θα καταλήξει σε μια ανοικτή συζήτηση με θέμα «Νέα Κυπριακή Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

The consulting company INNOVADE LI LTD in collaboration with the international research center CARDET LTD, have been awarded, by the Solidarity Funds Sector of the Republic of Cyprus, with the project "Information guide about Cyprus  in 6 languages" (Action A2, European Integration Fund for  Third-Country Nationals (TCNs), Annual Program 2011).

In the context of the aforementioned project an Information Guide about Cyprus will be developed by the partners to prepare and facilitate the integration of TCNs in Cypriot society and culture. The Guide will include the following topics:

 1. General information about Cyprus
 2. Labor Issues
 3. Basic rights and obligations of TCN
 4. Information on conditions and procedures for legal entry and stay in Cyprus
 5. Information on employment and industrial relations
 6. Information on medical services and social security system
 7. Information on banking matters
 8. Information on opening accounts electricity, water, telephone, etc.

CARDET has been appointed as the Cyprus Coordinator of the European Website on Integration (EWSI), the official portal of the European Commission on issues related to Migration Policies and Integration.

This is a great opportunity for all Cypriot and European stakeholders working in the areas of migration and integration to disseminate and communicate their work through the EWSI.

The European Web Site on Integration (EWSI) is designed to act as an EU-wide platform for networking on integration, through exchange about policies and practices. In particular, the EWSI is:

 • A documentation facility;
 • An online data collection tool for good practices;
 • A platform for the direct exchange of information between stakeholders.

On June 28, 2013, CARDET held the second national consultative workshop within the framework of the project Improving and Monitoring Protection systems Against Child Trafficking and exploitation (IMPACT). IMPACT, is an 18-month project executed by a partnership of four non-governmental organisations in Cyprus, Greece, Italy and Portugal. The implementing organisations are the Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) in Cyprus, Family and Childcare Centre (KMOP) in Greece, Defence for Children International (DCI) in Italy and the Centre for Social Intervention Studies (CESIS) in Portugal. The project is funded with the support of the Prevention of and Fight Against Crime Programme of the European Commission.

CARDET (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD), in collaboration with the consultancy firm INNOVADE L.I. LTD, and with the support of the European Integration Fund and the Ministry of Interior has undertaken the project Action C1: Research on educators’ perceptions and behaviours on issues pertaining to Third Country Nationals (TCNs) and suggestions for improving TCNs’ integration in the local society.

The project involves a first-of-its-kind nationwide research, which aims to investigate the perceptions, attitudes, and behaviours of educators in primary, secondary, and tertiary level educational institutions in Cyprus regarding issues pertaining to TCNs. The research involved the participation of more than 1500 educators through the completion of questionnaires, interviews, and focus groups. Based on their experience, educators were asked to express their perceptions on issues related to TCNs, as well as describe the pedagogical practices that they implement in order to aid TCNs be integrated in the educational system. The research aims to contribute to the improvement of intercultural education and the integration of TCNs in the educational environment in Cyprus through the provision of suggestions and best practices.

Within the framework of the aforementioned research project, CARDET and INNOVADE L.I. LTD are organizing a press conference in order to present the research results. The press conference will take place on Wednesday 26/06/2013 at 10 am, at the UNESCO Amphitheatre of the University of Nicosia. At the event, Dr. Athena Michaelidou, Director of the Cyprus Pedagogical Institute, and a representative of the Solidarity Funds of the Ministry of Interior will deliver an address.

On May 17, 2013, CARDET held the first national consultative workshop within the framework of the project Improving and Monitoring Protection systems Against Child Trafficking and exploitation (IMPACT). IMPACT, is an 18-month project executed by a partnership of four non-governmental organisations in Cyprus, Greece, Italy and Portugal. The implementing organisations are the Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) in Cyprus, Family and Childcare Centre (KMOP) in Greece, Defence for Children International (DCI) in Italy and the Centre for Social Intervention Studies (CESIS) in Portugal. The project is funded with the support of the Prevention of and Fight Against Crime Programme of the European Commission.

The international research centre CARDET, in collaboration with the consultancy firm INNOVADE LI LTD, launched on January2013, the project “Research on educators’ behaviours and perceptions on issues pertaining to Third Country Nationals (TCNs) and suggestions for improving TCNs’ integration in the local society” (Action C1, European Integration Fund 2011). The project was awarded by the Department of the Solidarity Funds of the Ministry of Interior of the Republic of Cyprus and is co-funded by the European Fund for the Integration of Third Country Nationals (75%) and the Republic of Cyprus (25%). For more information please click here.

CARDET would like to invite you to a 2-day educational seminar organised within the framework of the project “GATE - Guardians for separated children Against Trafficking and any form of Exploitation: Standards and Training for the qualification of guardians for separated children against trafficking and exploitation”.

On October 10, 2012, the consortium of the Daphne project “Using New Media to prevent and combat against Media Violence” will organize training seminars and workshops about how to use the new media to prevent and combat media violence. The seminars and the workshops will start at 18:00 at the University of Nicosia. For more information please click here.

On October 10, 2012, the consortium of the Daphne project “Using New Media to prevent and combat against Media Violence” organized training seminars and workshops at the University of Nicosia. In the framework of the training and the workshops the participants were informed about how to monitor and guide children to safely use the new social networking applications and how to use them themselves. For more information you can read the event newsletter here.