Το σεμινάριο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Εβδομάδας Αειφόρου Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τις 18 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2013, από το CARDET. Η Εβδομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Παγκόσμια Πανεπιστημιούπολη».

Το σεμινάριο θα είναι στα ελληνικά και με το τέλος του θα δίνεται στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησής του.

H πρόσκληση και η ατζέντα του σεμιναρίου επισυνάπτονται πιο κάτω. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και τηλεφωνικά στο 22795128.

Πρόσκληση για το σεμινάριοΑτζέντα σεμιναρίου