Η Εβδομάδα για την Αειφόρο Ανάπτυξη υποστηρίζεται από την Έδρα UNESCO του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το διεθνή οργανισμό World Vision.

Πιο κάτω επισυνάπτεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Εβδομάδας για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων