Περίληψη μαθήματος

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχεις την ευκαιρία να επιμορφωθείς σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων παρέμβασης για προώθηση της κοινωνικής αποδοχής και ευαισθητοποίησης σε θέματα μεταναστών. Το μάθημα αυτό θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τα ενδιαφέροντά σου ως επαγγελματίας κοινοτικής πρακτικής, συνειδητοποιώντας τις βασικές αρχές και αξίες του κοινωνικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινοτικών παρεμβάσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, θα μπορείς να λάβεις το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Στόχοι του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται να είσαι σε θέση να:

  • αναγνωρίζεις και να αναλύεις κριτικά καλές πρακτικές κοινοτικών δράσεων για προώθηση της κοινωνικής αποδοχής και ευαισθητοποίησης σε θέματα μεταναστών
  • αναφέρεις και να αναλύεις την έννοια της κοινότητας και του τρόπου που αυτή μπορεί να αλληλεπιδράσει με την κοινοτική εργασία και πρακτική
  • αναγνωρίζεις και να εντοπίζεις τα βασικά χαρακτηριστικά μιας κοινότητας
  • αναφέρεις και να αναλύεις την έννοια και τα βασικά στοιχεία του κοινωνικού σχεδιασμού
  • αναλύεις και να εφαρμόζεις τις βασικές παραμέτρους του στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να σχεδιάζεις κοινοτικό σχέδιο δράσης σε θέματα μεταναστών
  • σχεδιάζεις και να αναπτύσσεις ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για προώθηση της κοινωνικής αποδοχής και ευαισθητοποίησης σε θέματα μεταναστών

 

Πληροφορίες μαθήματος

  • Κόστος: Δωρεάν
  • Μέθοδος διδασκαλίας: Διαδικτυακή μάθηση – e-learning
  • Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
  • Έναρξη εγγραφών: 2 Οκτωβρίου 2017

Πατήστε εδώ για να δείτε το μάθημα.